Algemeen

De weide is uitsluitend bestemd voor het verblijf en het overnachten met een camper/ campervan met eigen voorzieningen.

Caravans zijn niet toegelaten.

Betalen 

 • De prijs per nacht bedraagt
 • € 15 voor 1 nacht  en maximaal 24 uren.
 • inclusief water en elektriciteit. De betaling dient te gebeuren op de eerste dag van aankomst aan de campingverantwoordelijke.

Camperplaats

 • Per camperplaats mag er slechts 1 stopcontact gebruikt worden, doorkoppelen met andere campers is omwille van veiligheidsredenen niet toegelaten.
 • Per camperplaats mag maximaal 1 camper verblijven, eventueel met een aanhangwagen en/of een achter de camper voortgetrokken personenauto.
 • Het is de recreant niet toegestaan de door hem of haar gehuurde camperplaats aan andere niet in zijn of haar camper meereizende mederecreanten en/of derden in gebruik af te staan of te verhuren.
 • De camperplaats dient bij vertrek schoon en opgeruimd achter te worden gelaten. Afval kan gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde afvalbakken. Gelieve rekening te houden met de symbolen op de afvalbakken.  Het is verboden om zwerfafval en/of sigarettenpeuken op het camperpark achter te laten.
 • Gelieve het lozingspunt voor uw chemisch toilet netjes achter te laten.
 • Na 22:00 uur ’s avonds wordt er geen water meer genomen.
 • !!! Gelieve de paarden in de omliggende weiden geen brood of andere restjes te geven. Alvast bedankt 

Verlenging / Vertrek

 • Indien u uw verblijf wilt verlengen gelieve dit dan zo spoedig mogelijk te melden om te bekijken of dit mogelijk is.
 • Bij vervroegd vertrek, omwille van persoonlijke reden, wordt het standgeld dat teveel betaald werd terugbetaald.

      ! Bij verwijdering door overlast vindt geen terugbetaling van het reeds betaalde standgeld plaats.             

 Nachtrust

 • Tussen 22u00 en 08u00 dient de nachtrust te worden gerespecteerd.

 Veiligheid

 • Het toegangshek wordt ’s avonds rond 22.00 uur, uit veiligheid, dicht gedaan. Jullie kunnen het altijd zelf openen en/of sluiten.
 • Het is absoluut verboden om open vuur te maken, zoals een kampvuur. Ook vuurkorven en vuurpotten e.d. zijn verboden. Gas-BBQ is toegestaan.
 • Om veiligheidsredenen zijn generatoren verboden.
 • In geval van brand, gelieve te verzamelen op de verharde weg tussen de weides.
 • Kinderen niet onbewaakt achterlaten.
 • Honden dienen steeds aangelijnd te worden.
 • Defecten worden om ieders veiligheid onmiddellijk gemeld.

Huisdieren

 • Huisdieren zijn toegelaten mits zij steeds aan de leiband gehouden worden.
 • Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden in de kampeerauto of op het terrein.
 • Huisdieren moeten buiten het camperpark worden uitgelaten. Uitwerpselen - zowel op het camperpark als daarbuiten - dient u zelf direct op te ruimen op de gepaste manier.

 

Indien er nog verdere vragen zijn horen we het graag.  0494/19 09 57